Teambuilding - unngå å seile sin egen sjø

Teambuilding er aktiviteter som sørger for at samholdet i en gruppe blir sterkere. Teambuilding foregår gjerne i en forretningsmessig sammenheng for å forsterke eller effektivisere måten gruppen arbeider på.Teambuilding oppnås gjennom mange ulike metoder som varierer fra "å -bli-kjent-med-hverandre" til komplekse arbeidsoppgaver for å sveise en gruppe sammen.

teambuilding

Teambuilding og seilkurs

Teambuilding gjennom seilkurs og seiling er en utmerket måte å få en gruppe til å arbeide sammen på. Hvis ikke gruppen samarbeider kommer man ikke av gårde og man seiler sin egen sjø.

Seiling som teambuilding får fram positive egenskaper som kommunikasjon, lederskap, og samarbeidsevner får å løse oppgaver mot et felles mål.

Teambuilding - lag effektive grupper

Målet med teambuilding er å lage effektive arbeidsgrupper som øker verdiskapningen for bedriften. Effektiv teambuilding kan også forsterke evnen til arbeidsgrupper som sliter med å samarbeide internt.

Teambuilding - hvorfor teambuilde?

En bedrift kan ha mange grunner for å sende medarbeidere på teambuilding. Noen av grunnene for å sende medarbeidere på teambuilding er:

  • Økt internkommunikasjon.
  • Økt arbeidsmotivasjon.
  • Bli kjent med hverandre.
  • Økt arbeidseffektivitet.